WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Aktualności


Bioanalityka chemiczna 2021
Bioanalityka Chemiczna - nowy kierunek studiów na Wydziale Mechanicznym
więcej
Biomed
Bioanalityka Chemiczna - mamy nowy kierunek studiów na Wydziale Mechanicznym
To już pewne: w roku akademickim 2021/2022 Politechnika Koszalińska uruchomi studia na nowym kierunku - Bioanalityka Chemiczna. Zgodę na jego utworzenie wydało właśnie Ministerstwo Edukacji i Nauki...
więcej
Dsc 6933
UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH ZE SZCZECINKA W MURACH WYDZIAŁU MECHANICZNEGO
W dniach 24 i 28 maja 2021 roku uczniowie Zespołu Szkół Technicznych ze Szczecinka realizowali w murach Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej, zajęcia laboratoryjne i projektowe ...
więcej
Dsc 6177
SCANIA POLSKA ZE SŁUPSKA W MURACH POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
W dniu 18.05.2021 roku w murach Politechniki Koszalińskiej odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Scania Polska ze Słupska w osobach: Lilianna Łuczkiewicz i Katarzyny Ożarek – specjalist...
więcej
Cover issue 14 en us
Kolejny numer czasopisma Journal of Mechanical and Energy Engineering.
Ukazał się kolejny numer czasopisma Journal of Mechanical and Energy Engineering redagowanego przez Wydział Mechaniczny. Zachęcamy do zapoznania się z publikacjami. https://jmee.tu.koszalin.pl/o...
więcej
Pan logo (1)
Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN
Szanowny Państwo, pragniemy uprzejmie poinformować o trwającym, corocznym konkursie o Nagrody Naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Jesteśmy przekonani, że w Uczelni Koszalińskiej  zna...
więcej
Ikona
Nominacja dla profesora Waldemara Kuczyńskiego
Pracę naukowo-badawczą obecny dziekan WM rozpoczął na Politechnice Koszalińskiej w 1999 r. w Zakładzie Termomechaniki i Chłodnictwa (obecnie: Katedra Energetyki). W 2008 r. obronił z wyróżni...
więcej
Logo
Newsletter PK - CEEPUS
Na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej, dzięki programowi CEEPUS, odnotowaliśmy kolejny sukces związany z umiędzynarodowieniem. Dr hab. inż. Agnieszka Szparaga, Prof. PK, w ramach wsp&...
więcej
Logo
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż.Andrzeja Tuchołki
KOMISJA DOKTORSKA powołana uchwałą SENATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ z a w i a d a m i a  o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską w ramach dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn ...
więcej
Logo
Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Kornela Pietrzaka
KOMISJA DOKTORSKA powołana uchwałą SENATU POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ z a w i a d a m i a o publicznej dyskusji nad rozprawą doktorską w ramach dyscypliny budowa i eksploatacja maszyn obecnie mi...
więcej