WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Budowa i Eksploatacja Maszyn


Dyscyplina naukowa Budowa i Eksploatacja Maszyn należy do dziedziny nauk technicznych i obejmuje wiedzę o problematyce konstrukcyjnej, technologii wytwarzania oraz technologii eksploatacji (głównie w powiązaniu z problematyką transportu).

Celem kształcenia na studiach doktoranckich z jednej strony jest umożliwienie absolwentowi zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do przygotowania i pomyślnej obrony rozprawy doktorskiej i tym samym uzyskania przez niego stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Budowa i Eksploatacja Maszyn

 

 

Program studiów - siatka studiów