WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Inżynieria Rolnicza


Studia doktoranckie przygotowują do pracy o charakterze badawczym i badawczo-rozwojowym w dyscyplinie naukowej Inżynieria rolnicza oraz pokrewnych. Rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia badań naukowych w tej dyscyplinie, pracy samodzielnej oraz współpracy w zespołach badawczych.

Dostarczają umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie działalności w środowisku naukowym i zawodowym. Studia doktoranckie przekazują umiejętność tworzenia publikacji naukowych, sporządzania projektów badawczych i zgłoszeń patentowych oraz prezentacji wyników naukowych.

Prowadzone są w różnych formach kształcenia – wykłady, ćwiczenia, seminaria. Zapewniają doktorantowi indywidualną opiekę naukową samodzielnego pracownika naukowego - specjalisty w tematyce przygotowywanej przez doktoranta rozprawy doktorskiej.

 

 

Program studiów - siatka studiów