WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

U W A G A – studenci III roku studiów I stopnia


 

Studenci III roku studiów I stopnia proszeni są o zgłaszanie się
na obowiązkowe badania lekarskie.

 

Badania odbywać się będą w sali 105A w dniu:

17 i 24 stycznia  2018 r. (środa)