WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Posiedzenie Rady Pracodawców Wydziału Mechanicznego


W dniu 07.02.2018 r. o godzinie 10.00 na Politechnice Koszalińskiej – Wydział Mechaniczny przy ulicy Racławickiej 15 W Koszalinie, sala 212 A odbędzie się kolejne posiedzenie Rady Pracodawców Wydziału Mechanicznego

 

W trakcie spotkania zostaną omówione m.in. następujące tematy:

  • możliwość prowadzenia przez przedstawicieli pracodawców wykładów dla studentów i pracowników Politechniki (zapoznanie słuchaczy z rodzajem prowadzonej działalności, zastosowanymi technologiami produkcyjnymi, planami rozwoju firm z branży produkcyjnej, handlowej, logistycznej etc.)
  • organizowanie wycieczek zakładowych dla kadry wykładowej oraz studentów
  • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie umiejętności przyszłych absolwentów pozyskanych w czasie trwania studiów
  • współpraca przedstawicieli zrzeszonych podmiotów z Politechniką Koszalińską w zakresie wsparcia merytorycznego lub finansowego przy uruchamianiu nowych kierunków lub specjalności (doposażenie stanowisk laboratoryjnych, możliwość przeprowadzania praktyk zawodowych bezpośrednio w siedzibach firm)
  • systemy stypendialne dla uzdolnionych studentów sponsorowane przez wybrane (chętne) podmioty