WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe mgr inż. Filip Szafraniec


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają

na seminarium naukowe, na którym
Pan mgr inż. Filip Szafraniec
przedstawi wyniki swojej rozprawy doktorskiej p.t.:
„Innowacyjne metody mikroszlifowania płaszczyzn
z zastosowaniem ściernic o stożkowej i hiperboloidalnej powierzchni czynnej”
Seminarium odbędzie się w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 10:00 w sali 212 bud. A,
przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK