WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe mgr inż. Krzysztofa Czerwińskiego


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają

na seminarium naukowe, na którym

Pan mgr inż. Krzysztof Czerwiński

przedstawi tezy i koncepcję rozprawy doktorskiej p.t.:

Badanie wpływu konstrukcji zaworów mieszających
na wydajność i stabilność składu mieszanki gazowej w różnych warunkach pracy

Seminarium odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r.,
o godz. 9:15 w sali 212 bud. A, przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK