WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe dr inż. Dariusza Lipińskiego


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają

zapraszają na seminarium naukowe, na którym

Pan dr inż. Dariusz Lipiński

przedstawi dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny oraz osiągnięcie naukowe pod tytułem:

„Podstawy analizy, modelowania i optymalizacji procesów szlifowania”

będące podstawą wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego.
Seminarium odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r. o godz. 10:15
w sali 212 bud. A, przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie.

DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego
dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK