WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Seminarium naukowe: dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk


Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego
Politechniki Koszalińskiej

zapraszają na seminarium naukowe, na którym pracownik naszego Wydziału

Pani dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk

przedstawi dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny
oraz
osiągnięcie naukowe pod tytułem:

„Optymalizacja i monitorowanie procesu mycia w obiegu zamkniętym instalacji przetwórstwa spożywczego”

będące podstawą wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
poza naszą jednostką.

Seminarium odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 1000 w sali 212 bud. A,
przy ul. Racławickiej 15-17 w Koszalinie.


DZIEKAN
Wydziału Mechanicznego

dr hab. inż. Błażej Bałasz, profesor PK