WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Stypendia fundowane przez ENERGA-OPERATOR S.A. w VI edycji zostały przyznane


W dniu 30.11.2018 r. o godz. 900  na Politechnice Koszalińskiej, przy  ul. Racławickiej 15 odbył się drugi etap VI Konkursu Stypendialnego, organizowanego przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Przedstawicielami ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie w Komisji Stypendialnej byli:

 1. Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Zbigniew Kozak
 2. Dyrektor Rejonu Dystrybucji w Koszalinie Dariusz Dudkiewicz.

Przedstawicielami Politechniki Koszalińskiej byli:

 1. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński – prof. PK
 2. dr inż.  Konrad Zajkowski 

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby:

 1. Buczko Katarzyna
 2. Wolniewicz Katarzyna
 3. Mackiw Michał
 4. Żak Łukasz
 5. Guzowska Aleksandra
 6. Sapieha Jakub
 7. Dudek Bartosz

Na spotkaniu Studenci przedstawili 15-minutową prezentację, na jeden z tematów:

 1. Wpływ rozwoju elektromobilności na rynek elektroenergetyczny.
 2. Ochrona środowiska – paliwa ekologiczne vs nieekologicznie.
 3. Wpływ mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) na parametry jakościowe energii elektrycznej.
 4. Diagnostyka  urządzeń  elektroenergetycznych SN – narzędzia, technologie.
 5. Klastry energii i spółdzielnie energetyczne – ich rola w systemie elektroenergetycznym.
 6. Towarowa Giełda Energii - czynniki wpływające na cenę energii elektrycznej gospodarstw domowych.
 7. Diagnostyka w liniach elektroenergetycznych SN - rejestracja zakłóceń i lokalizacja zwarć.
 8. Tendencje rozwoju linii napowietrznych i kablowych SN i nn. 
 9. Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych.
 10. Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć.

Po obejrzeniu prezentacji oraz wysłuchaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania, Komisja Stypendialna podjęła decyzję o przyznaniu stypendiów dla wszystkich osób objętych postępowaniem.

W dniu 14.12.2018 r. w siedzibie ENERGA OPERATOR S.A. w Koszalinie odbyło się uroczyste podpisanie umów stypendialnych. Oprócz stypendystów oraz przedstawicieli ENERGA OPERATOR S.A. w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej: Prorektor ds.Kształcenia –prof nadzw. dr hab. inż.  Danuta Zawadzka, Prodziekan ds.Nauki Wydziału Mechanicznego –prof. nadzw. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, oraz członek komisji stypendialnej z ramienia Wydziału Mechanicznego: dr inż. Konrad Zajkowski.

Na podstawie podpisanych umów stypendyści będą otrzymywali przez dwa semestry studiów (10 miesięcy) stypendium w wysokości 1 200 zł brutto.