WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Wybory członków Akademii Młodych Uczonych w 2019 roku


Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, że Kapituła ds. Akademii Młodych Uczonych ogłosiła nabór kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych. Ogłoszenie to zostało umieszczone na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk pod adresem:

https://instytucja.pan.pl/index.php/korporacja/5013-wybory-czlonkow-akademii-mlodych-uczonych-w-2019-roku