WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Warsztaty innowacyjnych pomysłów


Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie LIDER

Jest on adresowany do naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym
planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym,
podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć
zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna
wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Kwota
alokacji w konkursie to 40 ml

Nabór wniosków: 16 stycznia - 17 marca 2017 r
Więcej:
http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html