WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

XVII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki 2020


Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XVII Konferencję Studentów i Młodych Pracowników Nauki, która odbędzie się w listopadzie 2020 roku.

Konferencja, organizowana pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Koszalińskiej
prof. dra. hab. inż. Tadeusza Bohdala, stanowi od wielu lat forum wymiany informacji naukowej oraz inżynierskich doświadczeń badawczych młodych osób ze wszystkich wydziałów Politechniki Koszalińskiej i uczelni zamiejscowych.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące m.in. technologii budowy maszyn, modelowania i symulacji układów mechanicznych, napędów i sterowania maszyn, termodynamiki i mechaniki płynów, mechatroniki maszyn
i pojazdów, robotów i manipulatorów, techniki rolno-spożywczej, budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych, architektury, energetyki, wzornictwa przemysłowego, technologii żywności, elektroniki i elektrotechniki, ochrony środowiska, inżynieria produkcji. W tym roku zakres konferencji został rozszerzony dodatkowo o zagadnienia naukowe
z zakresu budownictwa, inżynierii środowiska oraz geodezji.

W trakcie konferencji planowane są sesje plenarne oraz sesja plakatowa.

Równolegle prezentować się będą koła naukowe Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji. Szczegółowe informacje dot. konferencji można znaleźć pod adresem:

http://ksimpn.tu.koszalin.pl.