WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

XVII Konferencja Studentów i Młodych Pracowników Nauki


W związku rekomendacją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID‑19 wśród społeczności akademickiej, zmianami w funkcjonowaniu Uczelni oraz troską o bezpieczeństwo wszystkich osób biorących udział w Konferencji KSiMN, Komitet Organizacyjny jest zmuszony do zmiany terminu wydarzenia.

Nowy termin Konferencji KSiMN uzależniony będzie od sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju. O nowej dacie poinformujemy Państwa najszybciej jak to możliwe.

Prace nad publikacją rozdziałów do monografii naukowych będą przebiegać zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prosimy o przesyłanie prac autorskich. Jednocześnie przedłużamy termin składania zgłoszeń i artykułów do 30 kwietnia 2020 roku.

Pozostałe informacje na stronie: http://ksimpn.tu.koszalin.pl/