WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

˝Coatings Deposited by Cathodic Arc and Magnetron Sputtering Process˝


 

Pracownik Wydziału Mechanicznego z Katedry Fizyki Technicznej i Nanotechnologii
dr inż. Mieczysław Pancielejko, został Redaktorem Wydania Specjalnego  
(Guest Editor Special Issue Coatings):

˝Coatings Deposited by Cathodic Arc and Magnetron Sputtering Process˝

https://www.mdpi.com/journal/coatings/special_issues/cathodic_arc_magnetron

Coatings an Open Access Journal by MDPI (IF = 2.330 (2018) / 100 punktów na liście MNiSzW)

Zapraszamy do Współpracy Pracowników Wydziału I Uczelni