WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr inż. Kornela Pietrzaka