WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego


Kwartalnik naukowo – techniczny wydawany przez Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego „SPOMASZ" pod naukowym patronatem Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej oraz Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace naukowo - badawcze i przeglądowe, które w sposób zwięzły i przejrzysty omawiają specjalistyczne zagadnienia z obszaru przetwórstwa spożywczego. Wszystkie prace badawcze są recenzowane. Szczegółowa procedura kwalifikowania i recenzji zamieszczona jest w każdym numerze IPS oraz na stronie czasopisma www.ips.wm.tu.koszalin.pl.

 

 

Publikowane prace z obszaru przetwórstwa spożywczego obejmują zagadnienia:

  • technologii, właściwości surowców i produktów;
  • procesów i urządzeń;
  • sterowania i automatyzacji;
  • zagadnień energetycznych;
  • organizacji produkcji;
  • bezpieczeństwa i higieny produkcji żywności;
  • normalizacji.

 

Czasopismo jest indeksowane w bazach AGRO, BazEkon i Index Copernicus.

Adres redakcji

Politechnika Koszalińska
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

e-mail: ips@tu.koszalin.pl;

joanna.piepiorka@tu.koszalin.pl