WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Baza pracowników


mgr inż.
Fiuk Jacek
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Płynów
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 106
94-3478-417
dr inż.
Fleszar Józef
Wydział Mechaniczny
Katedra Agrobiotechnologii
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 4b
94-3478-260
dr inż.
Fligiel Marek
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 106
94-3478-274
Fronczak Stanisław
Wydział Mechaniczny
Zespół Laboratoriów I
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 20
94-3478-291
Giedrys Mirosław
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Planowania i Sterowania Produkcją
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 220
94-3478-380
Giedrys Mirosław
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Planowania i Sterowania Produkcją
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 221
94-3478-369
mgr inż.
Gotowała Katarzyna
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 208-b
94-3478-234
Guźniczak Franciszek
Wydział Mechaniczny
Zespół Laboratoriów I
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 20
94-3478-291
prof.dr hab.inż.
Hryniewicz Tadeusz
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Bioinżynierii i Elektrochemii Powierzchni
Racławicka 15-17 , budynek B , pokój 401
94-3478-244
Iwaniec Dariusz
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Inżynierii Powierzchni
Racławicka 15-17 , budynek M , pokój prac
94-3478-367
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Jakubowski Marek
Wydział Mechaniczny
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 219
94-3478-457
Janczak Andrzej
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki - Laboratorium Katedry Energetyki
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 18
94-3478-378
prof.dr hab.inż.
Kacalak Wojciech
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 36
94-3478-101
prof.dr hab.inż.
Kacalak Wojciech
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Inżynierii Systemów
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 36
94-3478-327
prof dr hab inż.
Kacalak Wojciech
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 36
94-3478-327
dr inż.
Kałduński Paweł
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 6
94-3478-328
dr inż.
Kapłonek Wojciech
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Metrologii i Jakości
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 219
94-3478-233
dr inż.
Karaczun Andrzej
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Teorii Mechanizmów i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 213d
94-3478-364
dr inż.
Karaczun Andrzej
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Teorii Mechanizmów i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 213
94-3478-371
dr inż.
Kasperowicz Maciej
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji Zespół Badawczo - Dydaktyczny Teorii Mechanizmów i Podstaw Konstrukcji Maszyn
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 213a
94-3478-325
mgr
Kaspruś - Dzwonek Dorota
Wydział Mechaniczny
Dziekanat
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 107
94-3478-329
dr inż.
Kopeć Adam
Wydział Mechaniczny
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 222
94-3478-450
mgr
Kruzel Marcin
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki - Laboratorium Katedry Energetyki
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 102
94-3478-411
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Kuczyński Waldemar
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki - Laboratorium Katedry Energetyki
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 20
94-3478-420
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Kuczyński Waldemar
Wydział Mechaniczny
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 115
94 3478-437