WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Baza pracowników


prof.dr hab.inż.
Kukiełka Leon
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 208c
94-3478-290
dr inż.
Kukiełka Krzysztof
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Metrologii i Jakości
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 224
94-3478-478
prof.dr hab.inż.
Kukiełka Leon
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 102
94-3478-248
prof.dr hab.inż.
Kukiełka Leon
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 102
94-3478-248
prof.dr hab.inż.
Kukiełka Leon
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 208c
94-3478-290
mgr
Kulawiuk Narcyz
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Bioinżynierii i Elektrochemii Powierzchni
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 25
94-3478-403
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Kułakowska Agnieszka
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 305
94-3478-201
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Lewkowicz Ryszard
Wydział Mechaniczny
Zakład Transportu
Racławicka 15-17 , budynek B , pokój 305a
94-3478-267
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Lewosz Jerzy
Wydział Mechaniczny
Katedra Agrobiotechnologii
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 226
94-3478-306
dr inż.
Lipiński Dariusz
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Inżynierii Systemów
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 121
94-3478-295
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Łukianowicz Czesław
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Metrologii i Jakości
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 5
94-3478-436
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Łukianowicz Czesław
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Metrologii i Jakości
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 207,2
94-3478-362
Maciejewski Krzysztof
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Metrologii i Jakości
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 5
94-3478-436
Maciejewski Krzysztof
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Metrologii i Jakości
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 11
94-3478-237
Maciejewski Krzysztof
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Metrologii i Jakości
Racławicka 15-17 , budynek E , pokój 13
94-3478-236
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Majewski Maciej
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Inżynierii Systemów
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 117
94-3478-352
dr inż.
Majka Krzysztof
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Techniki Cieplnej , Chłodnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 216
94-3478-421
dr hab. inż., prof.nadzw.
Michalska - Pożoga Iwona
Wydział Mechaniczny
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 221
94-3478-425
dr hab. inż., prof.nadzw.
Michalska - Pożoga Iwona
Wydział Mechaniczny
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 109
94-3478-332
dr inż.
Mierzejewska Sylwia
Wydział Mechaniczny
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 223
94-3478-404
Mordarski Sławomir
Wydział Mechaniczny
Zakład Transportu
Racławicka 15-17 , budynek M , pokój Hala tr
94-3478-204
dr inż.
Musiał Wojciech
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Automatyzacji Procesów Produkcji
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 222
94-3478-265
dr inż.
Musiał Wojciech
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Automatyzacji Procesów Produkcji
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 208
94-3478-463
prof.dr hab. inż.
Mysłowski Janusz
Wydział Mechaniczny
Zakład Transportu
Racławicka 15-17 , budynek B , pokój 306
94-3478-396
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Nadolny Krzysztof
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Planowania i Sterowania Produkcją
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 203
94-3478-412