WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Baza pracowników


mgr inż.
Wilk Lesław
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki , Mechaniki i Konstrukcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Automatyki
Racławicka 15-17 , budynek H , pokój 103
94-3478-488
mgr inż.
Wiśniewska Renata
Wydział Mechaniczny
Dziekanat
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 101
94-3478-229
inż.
Wiśniewski Andrzej
Wydział Mechaniczny
Katedra Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego
Racławicka 15-17 , budynek B-C , pokój 2
94-3478-250
mgr inż.
Wojtewicz Michał
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Produkcji - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Chemii Stosowanej
Racławicka 15-17 , budynek A , pokój 26
94-3478-298
Woźniak Robert
Wydział Mechaniczny
Centrum Komputerowe
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 3
94-3478-320
dr inż.
Zajkowski Konrad
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Elektrotechniki
Racławicka 15-17 , budynek D , pokój 15
94-3478-426
dr hab.inż. , prof.nadzw.
Zawada - Tomkiewicz Anna
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Monitorowania Procesów Technologicznych
Racławicka 15-17 , budynek B , pokój 115
94-3478-451
prof.dr hab. inż.
Zgórska Kazimiera
Wydział Mechaniczny
Katedra Agrobiotechnologii
Racławicka 15-17 , budynek C , pokój 207
94-3478-302
dr inż.
Żurawski Łukasz
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Monitorowania Procesów Technologicznych
Racławicka 15-17 , budynek B , pokój 113
94-3478-312
dr inż.
Żurawski Łukasz
Wydział Mechaniczny
Katedra Inżynierii Systemów Technicznych i Informatycznych - Zespół Badawczo - Dydaktyczny Monitorowania Procesów Technologicznych
Racławicka 15-17 , budynek B , pokój 117
94-3478-276