WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Skład osobowySKŁAD OSOBOWY RADY WYDZIAŁU MECHANICZNEGO


 

PROFESOROWIE TYTULARNI

 1. prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 2. prof. dr hab. inż. Jozef Borkowski
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz
 4. prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło
 6. prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz
 7. prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak
 8. prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka
 9. prof. dr hab. inż. Janusz Mysłowski
 10. prof. dr hab. inż. Jarosław Plichta
 11. prof. dr hab. inż. Borys Storch
 12. prof. dr hab. inż. Kazimiera Zgórska

DOKTORZY HABILITOWANI

 1. dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK
 2. dr hab. inż. Tadeusz Bil, prof. PK
 3. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki, prof. PK
 4. dr hab. inż. Stanisław Duer, prof. PK
 5. dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski, prof. PK
 6. dr hab. inż. Marek Jakubowski, prof. PK
 7. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PK
 8. dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska, prof. PK
 9. dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, prof. PK
 10. dr hab. inż. Czesław Łukianowicz, prof. PK
 11. dr hab. inż. Maciej Majewski, prof. PK
 12. dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK
 13. dr hab. Inż. Krzysztof Nadolny, prof. PK
 14. dr hab. inż.  Piotr Piątkowski, prof. PK
 15. dr hab. inż. Tomasz Piskier, prof. PK
 16. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz, prof. PK
 17. dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski, prof. PK
 18. dr hab. inż. Ryszard Ściegienka, prof. PK
 19. dr hab. Inż. Dariusz Tomkiewicz, prof. PK
 20. dr hab. inż. Ewa Wachowicz, prof. PK
 21. dr hab. inż. Anna Zawada-Tomkiewicz, prof. PK

 

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. dr inż. Łukasz Bohdal
 2. dr inż. Zbigniew Budniak
 3. dr inż. Marek Fligiel
 4. dr inż. Dariusz Lipiński
 5. dr inż. Sylwia Mierzejewska
 6. dr inż. Joanna Piepiórka-Stepuk
 7. dr inż. Paweł Sutowski

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI

 1. mgr inż. Iwona Cywińska

DOKTORANCI

 1. mgr inż. Łukasz Dudek
 2. mgr inż. Katarzyna Gotowała
 3. mgr inż. Monika Szada-Borzyszkowska

STUDENCI

 1. Aleksandra Guzowska
 2.    Jakub Jaworski
 3. Dominika Karpińska
 4. Filip Kiciński
 5. Katarzyna Kośka
 6. Kamil Mrówczyński
 7. Konrad Wojciszko
 

UCZESTNICY POSIEDZENIA RADY WYDZIAŁU Z GŁOSEM DORADCZYM


 

PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

 1. ZNP prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun
 2. NSZZ „Solidarność” dr inż. Józef Fleszar
 3. Unia Profesorów Polskich prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz

EMERYTOWANI NAUCZYCIELE AKADEMICCY

 1. dr hab. inż. Marian Czapp 
 2. prof dr inż Daniel Dutkiewicz
 3.  dr hab inż. Kazimierz Jabłoński
 4.  prof dr inż Tadeusz Karpiński
 5. dr hab. Jerzy Lewosz
 6.  prof dr hab inż. Tadeusz Pałosz
 7.  prof dr hab inż. Wojciech Piotrowski
 8.  prof dr hab inż. Witold Precht
 9.  dr hab inż. Bronisława Sas-Piotrowska

KIEROWNICY KATEDR I ZAKŁADÓW

 1. dr inż. Jan Baran