WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelPLANY ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


UWAGA!

od 12.04.2021 r. zajęcia dydaktyczne realizowane w kontakcie, zostają ODWIESZONE.
Zajęcia zdalne będą  realizowane  zgodnie z planem dotychczas obowiązującym.

 

>> Organizacja roku akademickiego 2020/2021 <<
Zarządzenie_Nr 7/2021

Studia niestacjonarne (zaoczne)
ZJAZD 28-30.05.2021
ZJAZD 11-13.06.2021

 

I stopień -semestr 2  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST1_2020_S2_         

I stopień -semestr 4  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST1_2019_S4_

I stopień -semestr 6  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST1_2018_S6_

I stopień -semestr 8  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST1_2017_S8_

II stopień -semestr 2 Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST2_2020_S2_

II stopień -semestr 4 Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST2_2019_S4_

 

Studia stacjonarne (dzienne)

OBOWIĄZUJĄ OD 22.02.2021

I stopień -semestr 2  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_ST1_2020_S2_

I stopień -semestr 4  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_ST1_2019_S4_

I stopień -semestr 6  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_ST1_2018_S6_

I stopień -semestr 8  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_ST1_2017_S8_


II stopień -semestr 1  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_ST2_2021_S1_

 • TŻiŻC (aktualizacja 11.03.2021 g.12:00)

ERASMUS - semestr letni 2020/2021  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_Erasmus_2021_

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

I stopień -semestr 2  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST1_2020_S2_         

I stopień -semestr 4  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST1_2019_S4_

I stopień -semestr 6  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST1_2018_S6_

I stopień -semestr 8  Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST1_2017_S8_

II stopień -semestr 2 Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST2_2020_S2_

II stopień -semestr 4 Prefiks zespołu dla aplikacji MS Teams WM_NST2_2019_S4_

 

Terminarz zjazdów

Wydział: Mechaniczny

Kierunek:

 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Transport,
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
 • Energetyka,
 • Mechatronika

Semestr: lato
Rok akademicki: 2020/21 (aktalizacja 27.04.2021)

Nr zjazdu

Termin zjazdu

Nazwa

1

  26, 27, 28 luty 2021 (bez studiów II stopnia)

Z

2

  12, 13, 14 marzec 2021

Z

3

  26, 27, 28 marzec 2021

Z

4

  9, 10, 11 kwietnia 2021

Z

5

  23, 24, 25 kwietnia 2021

Z

6

  7, 8, 9 maja 2021

Z

7

  14, 15, 16 maja 2021
(tylko dla kierunku Mechatronika st. I
oraz dodatkowe zajęcia praktyczne do odrobienia z dnia 10.04.2021 dla następujących kierunków:
- MiBM sem. 2,4,6;
- Transport sem. 2,4;
- Energetyka st.I sem. 2,4;
- Energetyka st. II sem. 4;
- TŻiŻC sem. 4,6 )

Z

8

  28, 29, 30 maja 2021

Z

9

  11, 12, 13, czerwca 2021

Z

10

  18, 19, 20 czerwca 2021 (zjazd egzaminacyjny)

E1

11

  25, 26, 27 czerwca 2021 (zjazd egzaminacyjny)

E2

12

  3, 4, 5 września 2021 (zjazd egzaminacyjno-poprawkowy)

Ep1

13

  10, 11, 12 września 2021 (zjazd egzaminacyjno-poprawkowy)

Ep2

Harmonogram zjazdów do pobrania - tutaj
 


PLANY ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM
W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021


 

Studia stacjonarne (dzienne)

OBOWIĄZUJĄ OD 01.02.2021 do 05.02.2021

I stopień -semestr 1

I stopień -semestr 3

I stopień -semestr 5

I stopień -semestr 7

 

Studia niestacjonarne (zaoczne)

PLANY ZAJĘĆ NA ZJAZD
22 - 24.01.2021 (zjazd w trybie zdalnym)

I stopień -semestr 1:           

I stopień -semestr 3:   

I stopień -semestr 5:   

I stopień -semestr 7:   

II stopień -semestr 1:   

II stopień -semestr 3:  

Terminarz zjazdów

Kierunek:        
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Transport,
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,
 • Energetyka,

Nr zjazdu

Termin zjazdu

Nazwa

1

 2, 3, 4 październik 2020 (bez studiów II stopnia)

Z

2

 16, 17, 18 październik 2020

Z

3

 6, 7, 8 listopad 2020

Z

4

 20, 21, 22 listopad 2020

Z

5

 4, 5, 6 grudnia 2020

Z

6

 18, 19, 20 grudnia 2020

Z

7

 8, 9, 10 stycznia 2021

Z

8

 22, 23, 24 stycznia 2021

Z

9

 5, 6, 7 luty 2021 (zjazd egzaminacyjny)

E1

10

 12, 13, 14 luty 2021 (zjazd egzaminacyjny)

E2

11

 19, 20, 21 luty 2021 (zjazd egzaminacyjny-poprawkowy)

Ep1

12

 26, 27, 28 luty 2021 (zjazd egzaminacyjny-poprawkowy)

Ep2

Terminarz zjazdów- pobierz.

Kierunek

 • Mechatronika

Nr zjazdu

Termin zjazdu

Nazwa

1

  2, 3, 4 październik 2020

Z

2

 16, 17, 18 październik 2020

Z

3

 6, 7, 8 listopad 2020

Z

4

 13, 14, 15 listopad 2020

Z

5

 20, 21, 22 listopad 2020

Z

6

 4, 5, 6 grudnia 2020

Z

7

18, 19, 20 grudnia 2020

Z

8

 8, 9, 10 stycznia 2021

Z

9

 22, 23, 24 stycznia 2021

Z

10

 5, 6, 7 luty 2021 (zjazd egzaminacyjny)

E1

11

 12, 13, 14 luty 2021 (zjazd egzaminacyjny)

E2

12

 19, 20, 21 luty 2021 (zjazd egzaminacyjny-poprawkowy)

Ep1

13

 26, 27, 28 luty 2021 (zjazd egzaminacyjny-poprawkowy)

Ep2

Treminarz zjazdów- pobierz.