WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Obrony prac i dyplomy


Wydawanie dyplomów i podpisywanie kart obiegowych
odbywa się w Dziale Kształcenia w dniach:

 • poniedziałek - 10°°-14°°
 • piątek - 10°°-14°°

na ul. Śniadeckich 2, pokój 18A

Na pisemny wniosek dyplomanta, zaopiniowany przez promotora, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej maksymalnie o 2 miesiące, w stosunku do ww. terminu (§ 27 pkt 2 Regulaminu studiów).

Dyplomant składa w dziekanacie:

1. Zbindowany egzemplarz pracy dyplomowej (drukowanej obustronnie) wraz z nadanymi numerami kontrolnymi z systemu APD (Archiwum Prac Dyplomowych). Wszystkie prace dyplomowe powinny zawierać streszczenie (10 - 15 wersów), słowa kluczowe (6 - 10 wyrazów) oraz tłumaczenie tytułu i słów kluczowych na język angielski, elementy te powinny być zamieszczone bezpośrednio po stronie tytułowej.

2. Oświadczenie o oryginalności pracy dyplomowej – nie jest częścią pracy, to osobny druk zdawany
w dziekanacie razem z pozostałymi dokumentami do obrony,

3. Płytę z wersją pracy w pliku pdf (pobranym z systemu APD) - nazwa pliku MUSI odpowiadać tematowi pracy.

4. podanie o dopuszczenie do egz. dyplomowego


W Dziekanacie razem z pracą dyplomową do obrony należy złożyć jednocześnie niżej wymieniony komplet dokumentów:

 • legitymację
 • kartę obiegową
 • indeks z zaliczonym ostatnim semestrem
 • 4 zdjęcia (4,5 cm x 6,5 cm)
 • dowód opłaty za dyplom w kwocie 60 zł wniesionej w kasie Uczelni na ul. Śniadeckich 2
 • (kasa jest czynna w godz. 10°° – 13°°) lub na indywidualny rachunek bankowy studenta

Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym, wówczas należy dodatkowo złożyć w Dziekanacie:

 • dowód wniesionej opłaty za dodatkowy odpis w wysokości 40 zł;
 • 1 zdjęcie (4,5cm x 6,5cm);
 • podanie z informacją w jakim języku ma być wypisany dodatkowy odpis.