WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel


Strategia umiędzynarodowienia na lata 2018-2020:

 

http://ceepus.tu.koszalin.pl

http://tu.koszalin.pl/kat/279

 

http://workshop.tu.koszalin.pl

 

Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej na Wydziale Mechanicznym 

  • Prof. dr hab. inż. Len Kukiełka
  • Prof. dr hab. inż. Tadeusz Hryniewicz
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Kuczyński
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Agnieszka Kułakowska
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Rokosz
  • Prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Chojnacki
  • Dr inż. Paweł Sutowski
  • Dr inż. Łukasz Bohdal
  • Przedstawiciele samorządu studentów/doktorantów