WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Rada Doktorantów


 
Rada Doktorantów Politechniki Koszalińskiej jest organem reprezentującym wszystkich studentów III stopnia Politechniki Koszalińskiej.
 
W skład Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej wchodzą delegaci reprezentujący Wydziały prowadzące Studia Doktoranckie na Politechnice Koszalińskiej:
 • Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji
 • Wydział Elektroniki i Informatyki 
 • Wydział Mechaniczny 
 
Rada Doktorantów zajmuje się:
 • pracą w wydziałowych komisjach Socjalnych  
 • pracą w ogólnouczelnianej komisji odwoławczej ds. Socjalnych 
 • reprezentowaniem studentów przed władzami Politechniki Koszalińskiej 
 • reprezentowaniem Politechniki Koszalińskiej na zjazdach Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych 
 • organizowania życia kulturalno-rozrywkowego Uczestników Studiów Doktoranckich Politechniki Koszalińskiej.
 
Skład Rady Doktorantów 2016-2018

 

Przewodnicząca Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej

mgr inż. Katarzyna Widomska
Wydział Mechaniczny
Katedra Energetyki
Zespół Badawczo - Dydaktyczny Techniki Cieplnej, Chłodnictwa i Odnawialnych Źródeł Energii
Pokój: 211 bud. C kampus przy ulicy Racławickiej
E-mail: katarzyna.widomska@tu.koszalin.pl
Tel:  94-3478-372

 

Wiceprzewodnicząca Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej

mgr inż. Anna Skubała
Wydział Budownictwa Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji
Katedra Gospodarki Odpadami
Pokój: 417C/603A kampus przy ul. Śniadeckich
E-mail: anna.skubala@tu.koszalin.pl
Tel: 94-3478-573

 

Sekretarz Rady Doktorantów Politechniki Koszalińskiej

mgr inż. Katarzyna Gotowała
Wydział Mechaniczny
Katedra Automatyki, Mechaniki i Konstrukcji
Zespół Badawczo - Dydaktyczny Mechaniki Technicznej i Wytrzymałości Materiałów
Pokój: 208-b bud. A kampus przy ulicy Racławickiej
E-mail: katarzyna.gotowala@tu.koszalin.pl
Tel.: 94-3478-234

 

Delegaci Wydziału Mechanicznego

 1. mgr inż. Denis Aleksander
 2. mgr inż. Knitter Remigiusz
 3. mgr inż. Krzyśko Łukasz
 4. mgr inż. Peplińska-Matysiak Katarzyna

 

Delegaci Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

 1. mgr inż. Kowalska Aleksandra
 2. mgr inż. Maciołek Piotr
 3. mgr inż. Zawisza Jerzy

 

Delegaci Wydziału Elektroniki i Informatyki

 1. mgr inż. Antosz Andrzej
 2. mgr inż. Wojszczyk Rafał