WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelSkład osobowy


 


KIEROWNIK KATEDRY


  prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun

 tel. (094) 3478-331,  pok. 224C

  e-mail:jaroslaw.diakun(at)tu.koszalin.pl

 


PROFESOROWIE NADZWYCZAJNI


  prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło

  tel. (094) 3478-404,   pok. 223C

  e-mail:techmech(at)mir.gdynia.pl

 

  dr hab. inż. Marek Jakubowski

  tel. (094) 3478-457,   pok. 219C

  e-mail:marek.jakubowski(at)tu.koszalin.pl

 

  dr hab. inż. Iwona Michalska-Pożoga

  tel. (094) 3478-425,   pok. 221C

  e-mail:iwona.michalska-pozoga(at)tu.koszalin.pl

 

  dr hab. inż. Joanna Piepiórka-Stepuk

  tel. (094) 3478-459,   pok. 220C

  e-mail:joanna.piepiorka(at)tu.koszalin.pl

 

  dr hab. inż. Tomasz Rydzkowski

  tel. (094) 3478-424,   pok. 225C

  e-mail:tomasz.rydzkowski(at)tu.koszalin.pl

 

 

 


                                ADIUNKCI


  dr inż. Sylwia Mierzejewska

  tel. (094) 3478-404,   pok. 223C

  e-mail:sylwia.mierzejewska(at)tu.koszalin.pl

 

  dr inż. Monika Sterczyńska

  tel. (094) 3478-209,   pok. 226C

  e-mail:monika.sterczynska(at)tu.koszalin.pl

 


STARSI WYKŁADOWCY


  dr inż. Adam Kopeć

  tel. (094) 3478-450,   pok. 222C

  e-mail: adam.kopec(at)tu.koszalin.pl

 


ASYSTENCI


  dr inż. Maria Dymkowska-Malesa

  tel. (094) 3478-425,   pok. 221C

  e-mail: maria.dymkowska-malesa(at)tu.koszalin.pl


 


PRACOWNICY NAUKOWO-TECHNICZNI


  mgr inż. Aldona Bać

  tel. (094) 3478-402,   pok. 109BC

  e-mail:aldona.bac(at)tu.koszalin.pl

 

  mgr inż. Andrzej Wiśniewski

  tel. (094) 3478-250,   pok. 2BC

  e-mail:andrzej.wisniewski(at)tu.koszalin.pl

 


DOKTORANCI

mgr inż. Krzysztof Czerwiński (mieszalniki gazów, opakowania do żywności)

mgr inż. Roksana Jurczak (dietetyka)

mgr inż. Marta Stachnik (modelowanie CFD)

mgr Jolanta Wróblewska-Krepsztul (opakowania do żywności)