WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel
 

PRACOWNICY CENTRUM KOMPUTEROWEGO


mgr inż. Robert Cincio

Pokój: 23 bud.D, 110 bud. A
E-mail: robert.cincio@tu.koszalin.pl
Tel:  (094) 3478 319, (094) 3478 476
Fax: (094) 3426 753
Linki: ResearchGate 


Robert Woźniak

Pokój: Centrum Komputerowe bud. D
E-mail: robert.wozniak@tu.koszalin.pl
Tel: (094) 3478 320
Fax: (094) 3426 753