WYDZIAŁ MECHANICZNY

OrzelPracownicy Zakładu Transportu


dr hab. inż. Ryszard Lewkowicz, prof.PK - kierownik Zakładu Transportu

bydynek B, pokój 305a, tel. 94 34 78 267, e-mail: ryszard.lewkowicz@tu.koszalin.pl

prof.dr hab. inż. Janusz Mysłowski

bydynek B pokój 306, tel. 94 34 78 396, e-mail: janusz.myslowski@plusnet.pl

prof.dr hab. inż. Andrzej Chudzikiewicz

budynek B, pokój 307, tel. 94 34 78 277, e-mail:  ach1@wt.pw.edu.pl

dr hab inż. Piotr Piątkowski, prof. PK

budynek B, pokój 308, tel. 94 34 78 355, e-mail: piotr.piatkowski@tu.koszalin.pl

Sławomir Mordarski

blok M, laboratorium EiDPS, tel. 94 34 75 204, e-mail: slawomir.mordarski@tu.koszalin.pl