WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

VII Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA


VII Edycja Konkursu Stypendialnego ENERGA-OPERATOR SA


Jak co roku o tej porze, mamy przyjemność poinformować, że rusza kolejna edycja konkursu
o przyznanie stypendium fundowanego przez ENERGA-OPERATOR SA.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów V semestru studiów dziennych pierwszego stopnia, Wydziału  Mechanicznego, Kierunek Energetyka.

Przewidziano przyznanie maksymalnie 8 stypendiów, które wypłacane będą co miesiąc przez okres
15 miesięcy, poczynając od semestru piątego. Wysokość stypendiów przyznanych w tegorocznej edycji
w ramach Programu Stypendialnego wynosić będzie 2 500 zł brutto miesięcznie.

Dla wybranych studentów ENERGA-OPERATOR SA przewiduje ciekawe praktyki i płatne staże,
dla naszych najlepszych stypendystów zaś, czekają miejsca pracy.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie do pobrania: Regulamin przyznawania stypendiów fundowanych przez Energa-Operator SA (załącznik do umowy).

Informujemy, że z kandydatami ubiegającymi się o stypendium, podczas spotkania z komisją kwalifikacyjną, zostanie przeprowadzona rozmowa na jeden z 9 tematów:

  • Wpływ rozwoju elektromobilności na rynek elektroenergetyczny.
  • Ochrona środowiska – paliwa ekologiczne vs nieekologicznie.
  • Wpływ mikro instalacji fotowoltaicznych (PV) na parametry jakościowe energii elektrycznej.
  • Diagnostyka w liniach elektroenergetycznych SN - rejestracja zakłóceń i lokalizacja zwarć.
  • Straty energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych.
  • Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepięć.
  • Źródła wytwórcze idealne dla instalacji prosumenckich – przegląd technologii i warunków prawnych w realiach polskich.
  • Przegląd technologii budowy przewodów HTLS i porównanie ich parametrów technicznych – wskazanie rozwiązań rekomendowanych dla sieci 110 kV biorąc pod uwagę zdolności techniczne i aspekty ekonomiczne.
  • Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN w Polsce i na świecie.

Tematykę wystąpienia wybiera kandydat i przygotowuje prezentację na maksymalnie 8 minut.
Prezentacje przed komisją będą odbywać się w listopadzie 2019.

Pierwszym krokiem do aplikowania do programu jest złożenie do dziekanatu wypełnionego wniosku
wraz z załącznikami.

Wnioski można składać do 15 listopada 2019 roku, do godz. 15.00, do Dziekanatu Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Regulamin i wniosek do pobrania 1,52 MB pobierz