WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Inżynieria Biomedyczna

  • Wm ib banner
  • Wm ib ib banner
  • Wm ib im banner

Inżynieria Biomedyczna


Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna posiada wykształcenie interdyscyplinarne, składające się z 3 głównych obszarów: nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie: elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki, informatyki medycznej oraz anatomii i fizjologii człowieka. Nabywa umiejętności opisu, modelowania matematycznego i symulacji komputerowych układów biomedycznych. Posiada również umiejętności z zakresu gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych biometrycznych.

 

Chcesz wiedzieć wiecej? Strona głowna Inzynierii Biomedycznej kliknij tu.

Absolwent potrafi:

  • Wyjaśnić zasady fizyczne technik diagnozowania i terapii człowieka.
  • Wybrać optymalne urządzenia do danych zastosowań medycznych z oferty rynkowej.
  • Wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii, biomechaniki, elektroniki i informatyki do zaprojektowania prototypowego urządzenia diagnostycznego, terapeutycznego lub rehabilitacyjnego i zaplanować jego testy operacyjne.
  • Stosować zaawansowane techniki projektowania i wytwarzania komponentów urządzeń i sprzętu medycznego z wykorzystaniem druku 3D.
  •  Wykorzystywać metody przetwarzania obrazów i sygnałów cyfrowych do tworzenia aplikacji komputerowych wspomagających procesy diagnostyki medycznej.

Realizowane w trakcie studiów obowiązkowe praktyki zawodowe pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań oraz predyspozycji zawodowych związanych ze studiowanym kierunkiem. Praktyki realizowane są na V i VI semestrze w wymiarze 160 godzin.
Absolwent może również kontynuować studia II stopnia na kierunku Inżynieria Biomedyczna lub pokrewnych: Mechatronika, Informatyka, Elektronika, Inżynieria Materiałowa oraz Fizyka Medyczna.

Program kształcenia – IB st. I 2016/2017

Plan studiów - studia stacjonarne:


Program kształcenia – IB st. I 2017/2018 

Plan studiów - studia stacjonarne:


Program studiów IB st. I 2019/2020

Plan studiów - studia stacjonarne:


Program studiów IB st. I 2020/2021

Plan studiów - studia stacjonarne:

 

Specjalność: INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW

Absolwent specjalności Inżynieria Biomateriałów jest przygotowany do projektowania, wytwarzania, badań nowoczesnych materiałów do zastosowań medycznych. Absolwent ma również wiedzę na temat metod badania właściwości mechanicznych, fizykochemicznych i biologicznych współczesnych materiałów wykorzystywanych w implantologii.  W trakcie studiów poznaje nowoczesne metody modyfikacji powierzchni implantów poprzez osadzanie m.in. cienkich powłok PVD.

Treści kształcenia realizowane w ramach specjalności zorientowane są na specyfikę biomateriałów do zastosowań w medycynie.

Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów pozwalają absolwentom na zajęcie się projektowaniem, modelowaniem, badaniem właściwości i struktury, wprowadzaniem na rynek biomateriałów.

Specjalność: INFORMATYKA W MEDYCYNIE

Absolwent specjalności Informatyka w Medycynie nabywa umiejętności z zakresu programowania, przetwarzania sygnałów i obrazów, metod numerycznych, tworzenia baz danych oraz modelowania matematycznego procesów i systemów biologicznych. W ramach prowadzonych przedmiotów specjalnościowych studenci wykonują samodzielne projekty i aplikacje  komputerowe inspirowane rzeczywistymi kontekstami biologiczno – medycznymi.

Absolwenci  nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki w medycynie, która obejmuje między innymi: systemy medycyny obrazowej, medyczne bazy danych, opis modelowania matematycznego i symulacji komputerowych  układów biomedycznych, a także z zakresu gromadzenia, przetwarzania i prezentacji danych biometrycznych.