Orzel
Logowm
...
Printer Pdf

 

ANKIETY
Zgodnie z obowiązującymi w Politechnice Koszalińskiej standardami
każdy student ma prawo ocenić zajęcia, w których uczestniczył.

Skorzystaj z tej możliwości !

Ankieta jest całkowicie anonimowa, w systemie nie są przechowywane żadne dane,
które umożliwiałyby późniejsze skojarzenie oceny z jej Autorem.
Odnotowywany jest jedynie fakt wypełnienia ankiety.

https://usosweb.tu.koszalin.pl/kontroler.php?_action=news/default&panel=DOMYSLNY&file=index.html