WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów


Uprzejmie informuję, że studenci Politechniki Koszalińskiej mogą przedstawiać rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie do 30.09.2017. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów na rok akademicki 2017/2018 w tym wzór wniosku dostępne są na stronie internetowej MNiSW www.nauka.gov.pl