WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych z Piły na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej


W dniu 8 grudnia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej przy ul. Racławickiej 15-17 gościliśmy uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych z Piły - tegorocznych maturzystów oraz uczniów klas młodszych. Wydział Mechaniczny, w ramach porozumienia ze szkołą o współpracy oraz tworzeniu uczniom możliwości systematycznego kontaktu ze światem akademickim, w 2017 roku objął patronatem klasy o profilu Technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

W ramach wizyty uczniowie uczestniczyli w seminarium ćwiczeniowym wprowadzającym do reakcji Redox, które przeprowadził Pan mgr inż. Michał Wojtewicz a następnie w laboratoriach Katedry Inżynierii Produkcji (Zespół Badawczo - Dydaktyczny Chemii Stosowanej) oraz Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego mieli możliwość zapoznania się z wybranymi reakcjami rozpoznawania grup funkcyjnych związków organicznych oraz metodami oznaczania białek i kwasowości mleka. W ramach wizyty uczniowie dowiedzieli się również o możliwościach studiowania na Wydziale Mechanicznym.