WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Stypendia fundowane przez ENERGA-OPERATOR S.A. w V edycji zostały przyznane


W dniu 06. 12. 2017 r. o godz. 900  na Politechnice Koszalińskiej, przy  ul. Racławickiej 15 odbył się drugi etap V Konkursu Stypendialnego, organizowanego przez ENERGA-OPERATOR S.A.

Przedstawicielami ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie w Komisji Stypendialnej byli:

1.      Zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Zbigniew Kozak
2.      Dyrektor Rejonu Dystrybucji Dariusz Dudkiewicz.

Przedstawicielami Politechniki Koszalińskiej byli:

1.     dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski – prof. PK
2.     dr inż.  Konrad Zajkowski 

 

Do drugiego etapu konkursu zakwalifikowano następujące osoby:

1.    Szulecki Krzysztof
2.    Nowak Adrianna
3.    Górecka Patrycja
4.    Pawluch Kamil
5.    Kluska Patrycja
6.    Okońska Natalia
7.    Mackiw Michał
8.    Kaczmarek Adrian
9.    Sapieha Jakub
10.  Żak Łukasz
11.  Guzowska Aleksandra

 

Na spotkaniu Studenci przedstawili 15-minutową prezentację, na jeden z wybranych tematów:

  1. Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.
  2. Systemy klasy WFM (Workforce Menagment) – szansa czy zagrożenie?
  3. Źródła wytwórcze idealne dla instalacji prosumenckich – przegląd technologii i warunków prawnych w realiach polskich.
  4. Przegląd technologii budowy przewodów HTLS i porównanie ich parametrów technicznych – wskazanie rozwiązań rekomendowanych dla sieci 110 kV biorąc pod uwagę zdolności techniczne i aspekty ekonomiczne.
  5. Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla praccy sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci.
  6. Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN
    w Polsce i na świecie.
  7. Ocena możliwości zastosowania technologii próżniowej w wyłącznikach instalowanych w sieci 110 kV. Doświadczenia światowe. Wady i zalety w porównaniu z technologią SF6.
  8. Światowe kierunki rozwoju technologii medium izolacyjnego aparatury WN oraz medium gaszeniowego w wyłącznikach WN.

 

Po obejrzeniu prezentacji oraz wysłuchaniu odpowiedzi na dodatkowe pytania, Komisja Stypendialna wyłoniła osiem osób, przyznając im stypendium. Są to:

1.  Szulecki Krzysztof  - Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN w Polsce i na świecie.
2.  Górecka Patrycja - Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.
3.  Pawluch Kamil - Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla pracy sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci
4.  Kluska Patrycja - Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.
5.  Mackiw Michał - Źródła wytwórcze idealne dla instalacji prosumenckich – przegląd technologii i warunków prawnych w realiach polskich
6.  Sapieha Jakub -  Źródła wytwórcze idealne dla instalacji prosumenckich – przegląd technologii i warunków prawnych w realiach polskich
7.  Żak Łukasz - Przegląd i porównanie różnych technologii aparatury rozdzielczej stosowanej w rozdzielniach WN w Polsce i na świecie.
8.  Guzowska Aleksandra - Odczyty zdalne we współczesnym świecie – przegląd technologii, szans i zagrożeń.

 

W dniu 14. 12. 2017 r. w siedzibie ENERGA OPERATOR S.A. w Koszalinie odbyło się uroczyste podpisanie umów stypendialnych. Oprócz stypendystów oraz przedstawicieli ENERGA OPERATOR S.A. w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej: J.M. Rektor – prof. dr hab. inż.  Tadeusz Bohdal, dziekan Wydziału Mechanicznego – prof. nadzw. dr hab. inż. Błazej Bałasz oraz członkowie komisji stypendialnej z ramienia Wydziału Mechanicznego: dr inż. Konrad Zajkowski i dr hab. inż. Krzysztof Dutkowski. Na podstawie podpisanych umów stypendyści będą otrzymywali przez dwa semestry studiów (10 miesięcy) stypendium w wysokości 1 200 zł. brutto.