WYDZIAŁ MECHANICZNY

Orzel

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie – Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym


Studia podyplomowe Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie –Menadżer Jakości w przemyśle spożywczym osadzone są w obszarze nauk technicznych oraz nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych. Treści programowe obejmują zagadnienia związane z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie, z systemami zapewnienia produkcji bezpiecznej żywności, audytami i certyfikacją,  normalizacją, higieną przemysłową oraz procesami mycia.  Ponadto przekazywana jest podstawowa wiedza z zakresu technologii żywności i żywienia oraz mikrobiologii żywności.

Studia Podyplomowe kierowane są do osób, które mają wykształcenie wyższe i chcą poszerzyć swoje kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, jako doradcy systemu zarządzania jakością i bezpieczeństwem higieniczno sanitarnym żywności.

Studia Podyplomowe Zarządzania Jakością organizowane są przez Katedrę Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego na Politechnice Koszalińskiej we współpracy z firmą TÜV Akademia Polska Sp. z o.o., która działa jako jedna ze spółek grupy TÜV Rheinland Berlin-Brandenburg. Dzięki tej współpracy program studiów ma bardzo praktyczny charakter, a słuchacze mają dostęp do najnowszych rozwiązań stosowanych w procesie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz systemu HACCP. Nasi absolwenci, dzięki umiejętnościom zdobytym w trakcie zajęć oraz uzyskanym dokumentom otrzymują propozycje pracy na stanowiskach kierowniczych w branży spożywczej i instytucjach nadzorujących.

Charakter studiów: Studia doskonalące.

Opis kwalifikacji (umiejętności) i uprawnień uzyskanych po zakończeniu studiów:

Organizowane przez nas Studia oprócz dyplomu studiów podyplomowych Politechniki Koszalińskiej przygotowują słuchacza do uzyskania dwóch międzynarodowych Certyfikatów:

  • Pełnomocnika Jakości ISO;
  • Menadżera Jakości w przemyśle spożywczym.

Certyfikaty wydawane są przez TÜV-Akademie Rheinland GmbH. Certyfikaty uprawniają do pełnienia funkcji pełnomocnika jakości we wszystkich branżach, a zwłaszcza w przemyśle spożywczym i są uznawane na całym świecie.

Program studiów - siatka studiów

Kontakt:

Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny

Katedra procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczego

ul. Racławicka 15-17; 75-620 Koszalin

tel. (094) 34 78 404, 34 78 402

e-mail: sylwia.mierzejewska@tu.koszalin.pl

 

Zasady rekrutacji:

Rekrutacja prowadzona jest z wolnego naboru. Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się ukończeniem studiów wyższych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich).

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe zobligowani są do złożenia następujących dokumentów :

  • Podanie skierowane do Kierownika Studiów Podyplomowych,
  • kwestionariusz osobowy (załączony dokument)
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią,
  • 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

 

Komplet dokumentów można składać osobiście w pokoju 109BC lub 223C, ul. Racławicka 15-16 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 14) lub przesłać pocztą na adres:

 

Politechnika Koszalińska Wydział Mechaniczny
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin
z dopiskiem
„Sylwia Mierzejewska - Studia Podyplomowe ZJ”

(wpływ dokumentów zostanie potwierdzony przez wiadomość e-mail)

 

Zasady naboru:

Uruchomienie studiów uzależnione jest od liczby chętnych słuchaczy

  • Zasady naboru: kolejność zgłoszeń.
  •  Wykładowcy: nauczyciele akademiccy Politechniki Koszalińskiej, przedstawiciele Weterynarii, Sanepidu i trenerzy TÜV.
  • Opłata za studia: 4700 zł z czego: - 2350,00 zł/semestr I płatne jednorazowo przed I zjazdem - 2350,00 zł/semestr II z możliwością rozłożenia płatności w 2-ratach (w uzasadnionych przypadkach) oraz 1000 zł (netto) za egzamin prowadzony przez TÜV i wydane certyfikaty ( płatne na konto TÜV)
  • Kierownik Studiów: dr inż. Sylwia Mierzejewska

 

Warunki ukończenia:

Czas trwania studiów: Studia dwusemestralne, 240 godzin zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych w systemie niestacjonarnym (2 zjazdy w miesiącu w soboty/niedziele).

Warunki ukończenia: Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminów oraz uzyskanie zaliczeń z przedmiotów określonych w planie studiów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Certyfikaty Pełnomocnika Jakości ISO oraz Menadżera Jakości w przemyśle spożywczym wydawane są po pozytywnym zdaniu egzaminów zewnętrznych prowadzonych przez przedstawicieli TÜV. Egzaminy odbywają się na terenie uczelni po zakończeniu cyklu kształcenia.

 

Załączniki

Nazwa Rozmiar Link
mime Harmonogram studiów 382 KB pobierz
mime Program studiów Zarządzanie jakością 1,26 MB pobierz